Stichting Intermobiel

Wat is Stichting Intermobiel?

Stichting Intermobiel is een non-profit instelling die zich inzet voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar die door een lichamelijke ziekte en/of handicap minder mobiel of aan huisgebonden zijn. De leeftijden zijn ter indicatie. De doelgroep is dus ziekteoverstijgend. De mobiliteitsbeperking is de gemeenschappelijke factor. De informatie op de site is toegankelijk voor iedereen met een handicap en zijn omgeving. 

Intermobiel bestaat vanaf 2001 en is vanaf maart 2003 een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen met vier jongeren die tot de doelgroep behoren. Intermobiel is dus echt een initiatief dat door de doelgroep zelf is opgezet en wordt onderhouden. Intermobiel heeft geen mensen in dienst en werkt dus geheel met vrijwilligers. 

 

Logo Intermobiel breed

 

Wat doet Stichting Intermobiel? 

Stichting Intermobiel heeft een website www.intermobiel.com ontwikkeld als digitale ontmoetingsplaats en kennisplatform voor en door jongeren met aanzienlijke mobiliteitsbeperkingen. De website is het middel waarmee bezoekers geïnformeerd worden en waar bezoekers met andere jongeren in contact kunnen komen. 

De stichting zet zich in voor: 

  1. Bevorderen lotgenotencontact: het tot stand brengen en bevorderen van lotgenotencontact voor jongeren die de deur niet uit kunnen om zo het sociale isolement te verminderen. Lotgenotencontact kan onder andere via de chat en via de spraakchat. Spraakchatten houdt in dat je via de telefoon met maximaal 15 personen praten. Dit is vooral handig voor jongeren die weinig tot geen handfunctie hebben.

  2. Kennisuitwisseling tot stand brengen: door bijvoorbeeld een fotohoek met aanpassingen op de website. De doelgroep zijn ervaringsdeskundigen. Ze weten veel over aanpassingen, voorzieningen en instanties. Deze kennis wil de stichting positief inzetten, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. We willen de kennisuitwisseling tussen lotgenoten bevorderen, maar ook buiten de website om tussen de stichting en andere gehandicaptenorganisaties, bedrijven en instellingen. Zo werkt Intermobiel bijvoorbeeld samen met de MEE Gelderse Poort en Revalidatietechniek Het Dorp.

  3. Belangenbehartiging voor de doelgroep: Deze groep jongeren krijgt weinig tot geen aandacht van andere gehandicaptenorganisaties voor de grote beperkingen en problemen waar ze mee te kampen hebben. Deze groep jongeren wordt vergeten, omdat ze vaak eenvoudigweg niet gezien worden. Stichting Intermobiel zet zich voor deze jongeren in. Tevens willen we de problemen van de doelgroep inventariseren en meedenken in oplossingen, zodat je ook met bed of lange lig rolstoel uit kunt gaan naar een schouwburg, restaurant of concert of op vakantie kunt met bed. We willen meedenken met de doelgroep, maar we nemen niets over van de jongeren. Ze blijven zelf verantwoordelijk. 

We geven de website een positieve insteek. We laten zien door positieve voorbeelden zien wat er nog wél kan in plaats van gefixeerd te zijn om wat allemaal niet kan als je minder mobiel of huisgebonden bent. We kijken dus naar de mogelijkheden. We willen laten zien dat huisgebonden zijn niet hoeft te betekenen dat je dan ’veroordeeld’ bent tot een saai leven achter de geraniums. Dit houdt in dat we dus werken aan een positieve beeldvorming. Ook hopen we dat de positieve voorbeelden stimulerend en drempelverlagend werken, zodat meer jongeren met rolstoel of bed gaan studeren of uitgaan. 

 

Wat heb ik aan Stichting Intermobiel?

Op de website staat informatie over het leven met een mobiliteitsbeperking en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van bijvoorbeeld aanpassingen, wonen, financiële ondersteuning en sociale activiteiten. Je kunt interviews lezen met lotgenoten over bijvoorbeeld aanpassingen, maar ook hoe ze omgaan met bepaalde ziektes en beperkingen. Ook staan er in de fotohoek foto’s van aanpassingen met een korte uitleg van de gebruiker op die je op ideeën kunnen brengen. De website is interactief. Op het forum kan je pittig mee discussiëren, een oproep plaatsen of je verhaal kwijt. Ook kun je via de chat, die op de donderdagavond bemand is door een bestuurslid van de stichting, met lotgenoten in contact komen. Iedere maand is er een spraakchat waarin vaak thema’s behandeld worden of waar een deskundige bij aanwezig is. In de vraagbaak kan je een vraag aan verschillende deskundigen voorleggen bijvoorbeeld over seksualiteit met een handicap, aanpassingen of wet en regelgeving. Ook is er een rubriek opvoeden met een handicap waar tips en ervaringen uitgewisseld worden voor jonge ouders met een lichamelijke handicap. Daarnaast wordt exclusieve informatie aangeboden in een digitale Mobiel Magazine dat twee keer per jaar uit komt Tevens kan je in de rubriek toegankelijkheid zoeken naar toegankelijke uitgaansgelegenheden. Daarnaast kan je zelf via een korte vragenlijst nieuwe gebouwen en uitgaansgelegenheden toevoegen. Stichting Intermobiel werkt met een uniek drie sterren systeem om onderscheid te maken tussen een handrolstoel* , elektrische rolstoel/scootmobiel** en (lig)rolstoelen,brancards en bedden ***. Als bezoeker kan je de stichting mailen met vragen over bepaalde aanpassingen, voorzieningen of instanties. Ook zoekt de stichting naar oplossingen als iemand bijvoorbeeld naar een concert wil met bed of naar een bioscoop wil met een lange ligrolstoel. We zetten ons in voor een toegankelijke leefwereld, zodat je ook met scootmobiel, (lig)rolstoel of bed op vakantie kunt of kunt uitgaan. 

 

Hoe bereik ik Stichting Intermobiel? 

Website:
www.intermobiel.com

Email:
info@intermobiel.com

Telefoon:
0643055738

Adres:
Stichting Intermobiel
Bertha von Suttnerstraat 19
6836 KL  ARNHEM 

 Logo Intermobiel vierkant